Ancients and moderns i dansk-norsk opplysning

Jens Krafts polemikk mot Jans Schielderup Sneedorff

Av Gunnar Schrøder Kristiansen

April 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1998
Penger
Les også: