Kjønn som retorikk og retorikkens kjønn

En casestudie av Roma som hore og himmelsk brud

Av Line Cecilie Engh

November 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2022
Kjønn
Les også: