Les også:
Om å disiplinere tenkningen

Bokmelding av
Gesellschaftliche Funktionen des Mathematikunterrichts. Ein soziologischer Beitrag zum kritischen Verständnis mathematischer Bildung

Vi var med

Bokmelding av
Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust