Knivende kirurger

fra barteskjærere til vitenskapsmenn i 1700-tallets Frankrike

Av Anne Lie

Desember 1997

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1997
Eksperten
Les også: