Tema: Eksperten

Knivende kirurger

fra barteskjærere til vitenskapsmenn i 1700-tallets Frankrike