Koptiske kilder til sensur av apokryfer og andre kjetterske bøker i senantikkens Egypt

Av Hugo Lundhaug

November 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2023
Sensur
Les også: