Leonardo Bruni til fru Battista Malatesta om studiet av litteratur

Av Leonardo Bruni

Desember 2021

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2021
Utdanning
Les også: