«… må jeg få lov å henvende mig til dem…»

Paternalistiske direktørar som lokalpolitiske aktørar

Av Erik Fossåskaret

August 2009

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2009
Politikk
Les også: