Poesi, polemikk eller politikk?

Henrik Wergeland mot Morgenbladet, 1841

Av Odd Arvid Storsveen

August 2009

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2009
Politikk
Les også: