Møte med samfunnsaktører om patriotisk oppdragelse av ungdommen

Innledende tale av president Vladimir Putin

Av Vladimir Putin

Desember 2017

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2017
Russland
Les også: