Makt og tingtradisjon – en større historie

Av Lars Brødholt

November 2023

Eidsivatinget – den norske tingtradisjonen gjennom 1000 år

Eidsivatinget – den norske tingtradisjonen gjennom 1000 år

Jørn Øyrehagen Sunde og Brage Thunestvedt Hatløy

Cappelen Damm Akademisk
Oslo, 2022

Maktens nervetråder – politiske kulturer i Europa fra middelalderen til andre verdenskrig

Maktens nervetråder – politiske kulturer i Europa fra middelalderen til andre verdenskrig

Kai Østberg og Hans Jacob Orning

Dreyers Forlag
Oslo, 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2023
Sensur
Les også: