Med kokfisk og tuskhandel mot bønder og borgerskap

tjenernes frihetskultur i nordnorske kystsamfunn på 1800-tallet

Av Jostein Lorås

Desember 2008

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2008
Frihet
Les også: