Frihet

Frihet

Nummer 4

2008

Redaktør(er)

Johannes W. Løvhaug, Truls Petersen

Drømmer om frihet har fulgt moderniteten helt fra dens begynnelse og modernisering er framstilt nettopp som en frigjøringsprosess. I vår tid og i de vestlige samfunnene blir frihet ofte forstått som fravær av hindringer for det enkelte individet, og er knyttet til en liberal, for ikke å si liberalistisk ideologi. Slik trenger det ikke være og slik har det heller ikke alltid vært.

I dette nummeret av Arr søker vi ikke å besvare det tidløse spørsmålet: «Hva er frihet?» Vårt mål er gjennom historiske eksempler å vise ulike, og kanskje fremmedartede, måter å tenke om frihet på.

Tema: Frihet

Utenomtema

Bokomtaler