Mitt eller ditt barn?

Om omsorgsetikk og fattigdomsproblemet

Av Tove Pettersen

Desember 2003

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2003
Solidaritetens grenser
Les også: