Når historie er punk og avantgardismen nonsense

Samtale med Ludvig Eikaas og Anders Kjær om avantgardebegrepets betydning idag

Av Jonny Aspen & Ingrid Stensland

Oktober 1992

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/1992
Avantgarde
Les også: