Når liv blir til - selvbiografi

Refleksjoner omkring liv, skrift og historie

Av Ellen Krefting

April 1997

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/1997
Liv, skrift, historie
Les også: