Naturphilosophie og bevaringsloven på 1800-tallet

Av Rune Schølberg

Desember 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1998
Natur
Les også: