Les også:
Navigeringskunst

Navigeringskunst

Hva var det som bragte europeere ut på lange, farefulle sjøreiser på 1500-tallet? Var det mer enn jakten på krydder, gull, ære og berømmelse? Og hva slags kunnskaper var det som gjorde disse sjøreisene mulige?

Bokmelding av
The Voyage of Thought. Navigating Knowledge across the Sixteenth-Century World

Oppdragende natur

Oppdragende natur

I Sverige og Norge har friluftsliv spilt en mye mer avgjørende rolle i oppdragelsen enn i mange andre land. Björn Lundberg viser hvordan foreninger som speiderbevegelsen og Unga Örnar utnyttet slike tradisjoner når de trakk barna ut i naturen for å oppdra dem.

Bokmelding av
Naturliga medborgare Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925–1960