«Ove l’aura si sente»

Petrarcas elegi over tapt muntlighet

Av Unn Falkeid

Desember 2008

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2008
Frihet
Les også: