Patrioten og kosmopolitten

1700-tallets forestillinger om politiske fellesskap

Av Ingvild Hagen Kjørholt

August 2009

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2009
Politikk
Les også: