"Så steg solen opp over Dikemark"

Psykisk sykdom på norske museer

Av Ellen Lange

Oktober 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2015
Helse
Les også:
Matematikk i mengder

Bokmelding av
The New Math: A Political History, All Positive Action Starts with Criticism: Hans Freudenthal and the Didactics of Mathematics