Helse

Helse

Nummer 2-3

2015

Redaktør(er)

Else Marie Lingaas

Helse er blitt et av de viktigste spørsmålene i vår tid, på både politisk, sosialt og individuelt nivå. Arr ønsker i dette nummeret å ta utgangspunkt i det altomfattende i vår tids helsebegrep, og se på utvidelsen av begrepet i et historisk perspektiv.

Tema: Helse

Utenomtema

Bokomtaler