Samfunnsendringar – til skade for helse?

Nevrasteni og "det forandrede levesæt" i Noreg 1840–1914

Av Kristine Lillestøl

Oktober 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2015
Helse
Les også: