Skikk og system

Trekk ved Hegels tanker om frihet og rett

Av Grete Børsand Heyerdahl

August 1991

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/1991
Rett og makt
Les også: