«Skoghusholdning»

Det norske skogbruket i politisk-økonomisk litteratur på 1700-tallet

Av Håkon Evju

Mai 2024

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2024
Skog
Les også: