Et mediert fellesskap

Av Magne Klasson

Mai 2024

Literary Citizenship in Scandinavia in the Long Eighteenth Century

Literary Citizenship in Scandinavia in the Long Eighteenth Century

Ruth Hemstad, Janicke S. Kaasa, Ellen Krefting og Aina Nøding (red.)

Boydell & Brewer
Ldondon, 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2024
Skog
Les også: