Spektakulære mennesker

om det eksotiske som utstillingsteknikk

Av Brita Brenna

August 2001

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2001
Det eksotiske
Les også: