Stephen Greenblatt, nyhistorismen og en kulturens poetikk

Av Petter Egesund

Juni 1999

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1999
Selvkontroll
Les også: