Straf og belønning i Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783

Av Ingrid Markussen

Mars 2018

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2018
Oppdragelse
Les også: