Oppdragelse

Oppdragelse

Nummer 1

2018

Redaktør(er)

Espen Schaanning

Arr ser til historien for å utfordre vårt syn på oppdragelse.

Tema: Oppdragelse

Paideia og lek

Dydens sang og dans i Platons Lovene

Debatt

Bokomtaler