Sylva, eller en diskusjon om skogstrær og dyrkingen av tømmer i Hans Majestets riker

Av John Evelyn

Mai 2024

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2024
Skog
Les også: