Talehandlingsteorien som lesestrategi

en analyse av Quentin Skinners forfatterskap

Av Helge Jordheim

August 1999

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/1999
Løgner
Les også: