Løgner

Løgner

Nummer 3

1999

Redaktør(er)

Opp igjennom historien har tusener av boksider blitt fylt med tanker om sannhet, men få har virkelig analysert dens skyggeside: løgnen. ARR ønsker i dette nummeret å finne noen orienteringspunkter som viser løgnens mange fasetter, eller om man vil: middelveien mellom løgnens begrensning og fortreffelighet. Det gjør vi ved å søke i autoritative kilder (Odyssevs, Wilde, Nietzsche og Freud), gjennom vitenskapelig avsløringsvirksomhet (Løgntester og spiritistiske medier og bedrag) og ved hjelp av politisk spill på høyt diplomatisk nivå.

Tema: Løgner

Utenomtema

Bokomtaler

Debatt