Tapte horisonter

Om tidsforståelse og framtidsvisjoner i Norge på 1600- og 1700-tallet

Av Erling Sandmo

April 1995

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1995
Tid
Les også: