Tema: Tid

Tid for hukommelse

tiden, slik den henger over oss, er kanskje et resultat av tildragelser i overgangen til den moderne tid?

Tapte horisonter

Om tidsforståelse og framtidsvisjoner i Norge på 1600- og 1700-tallet