The Captain of Your Soul?

Bateson, alkoholisme og individet si makt

Av Kjetil Frøyland

Juni 1999

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1999
Selvkontroll
Les også: