Tilværelsen er et annet sted

om surrealismen og dens historiske forutsetninger

Av Thomas Lundbo

Oktober 1992

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/1992
Avantgarde
Les også: