Ubehaget ved sivilisasjonen

Thomas Mann og et fiendebilde fra det 20. århundret

Av Kjell Madsen

Juni 2010

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2010
Psykoanalysen i Norge
Les også: