Ulikhet, grenser og alliansen mellom de lærde og de store

Utidssvarende betraktninger fra en encyklopedist

Av Moritz Epple

Desember 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2015
Liv, Arr, idéhistorie. Festtidsskrift til Espen Schaanning
Les også: