Utvikling etter bistanden

intervju med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Av Svale Fossåskaret

Januar 2010

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2010
Utvikling
Les også: