Verdens moralpoliti - eller Vestens gode samvittighet?

intervju med Pål Giørtz

Av Nina Refseth

August 1991

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/1991
Rett og makt
Les også: