Vestlige ideer på norsk jord

Av Lars Brødholt

Mars 2023

Politiske ideer. Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag

Politiske ideer. Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag

Andreas H. Hvidsten

Fagbokforlaget
Bergen, 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2022
Fotografi
Les også: