Vestlige ideer på norsk jord

Av Lars Brødholt

Mars 2023

Politiske ideer. Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag

Politiske ideer. Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag

Andreas H. Hvidsten

Fagbokforlaget
Bergen, 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2022
Fotografi
Les også:
Er vilje til handling mulig?

Er vilje til handling mulig?

Må skolesystemet og skolepolitikken tas for gitt? Nei, sier Espen Schaanning. Men forfatteren påviser at det er nettopp det som skjer blant skolepolitikere og forskere.

Bokmelding av
En annerledes skole er mulig. Nye intervensjoner i skolefeltet