Vitenskap som våpen?

Om å bringe meningen tilbake i kunnskapsproduksjonen

Av Kristin Asdal

Desember 1997

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1997
Eksperten
Les også: