Gard Paulsen

Institutt for historiske studier, NTNU
<a class="byline" href="mailto:gard.paulsen@ntnu.no">gard.paulsen@ntnu.no</a>

Artikler

Sjøveien gjennom historien

Sjøveien gjennom historien

Havlandet er en glimrende bok om havene våre, men Per Anders Todal insisterer på at den ikke skal handle om Havet i stort.

Bokmelding av
Havlandet. Historia om hava som skapte Noreg