Gard Paulsen

Institutt for historiske studier, NTNU

Artikler

Sjøveien gjennom historien

Sjøveien gjennom historien

Havlandet er en glimrende bok om havene våre, men Per Anders Todal insisterer på at den ikke skal handle om Havet i stort.

Bokmelding av
Havlandet: Historia om hava som skapte Noreg