Halfdan Martin Baadsvik

IFIKK, Universitetet i Oslo
<a class="byline" href="mailto:h.m.baadsvik@ifikk.uio.no">h.m.baadsvik@ifikk.uio.no</a>

Artikler

Årets utgivelser i Kanon

Årets utgivelser i Kanon

De tre nye Kanon-bøkene holder seriens kvalitetsnivå oppe.

Bokmelding av
Evnukken, Fragmenter, Romas vei til verdensherredømme