Ein Ding ist ein Ting

en (filosofisk) plattform for et (europeisk) venstreparti

Av Bruno Latour

Desember 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1998
Natur
Les også: