Hinsides lykke

Aristoteles om det gode, det edle og meningen med livet

Av Hallvard J. Fossheim

Desember 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2016
Meningen med livet
Les også: