Folket

Folket

Nummer 1

2003

Redaktør(er)

Sigrid Briseid, Truls Petersen og Nina Castracane Selvik

"Folk flest" har lenge hatt en ubestridt status i politisk retorikk. Men når begrepet brukes, er det ikke alltid opplagt hvem "folk" eller "folk flest" er. Innen akademiske kretser har det derfor blitt hevdet at ”folket” ikke eksisterer. Til gjengjeld er det sikkert at forestillingen om folket lever i beste velgående, men at uklarheten omkring hvem ”folket” egentlig er, gjør begrepet problematisk som retorisk kategori. Derfor ønsker Arr å se nærmere på ”folket” og ”det folkelige”. Snarere enn å oppløse folkebegrepet, vil vi vise hvordan det er blitt brukt, og hvordan det brukes i dag.

Tema: Folket

Bokomtaler