Fremtiden

Leder

Med dette nummeret av Arr vil vi utforske ulike forestillinger om fremtiden. Vi forsøker ikke å spå hva som skal skje eller fabulere om kommende tider. Tvert imot vender vi blikket mot fortiden.

Våre forestillinger om fremtiden har nemlig forandret seg gjennom historien. De er kommentarer til sin samtid, påvirket av litteratur, kunst, religion og teknologi. Slående ofte er de også forsøk på å forstå og forholde seg til fortiden. De er uttrykk for menneskers behov for å se sine liv i en større sammenheng – og for trangen til å kunne håndtere det ukjente.

Ved å studere tidligere tiders tanker om fremtiden, kan vi sette våre egne forestillinger i perspektiv. Også våre ideer om morgendagen er formet av tidens kulturelle klima – og av vårt forhold til historien.

Tilbake