Frihet

Leder

Knapt noe begrep i språket er så romslig, så ladet, så vanskelig og omstridt som «frihet». Frihet er et ord som legitimerer de mest forskjellige samfunnsprosjekter. Begrepet frihet brukes og misbrukes til å skjule interesser og makt. Når friheten står på spill, ligger det alltid noen spørsmål på lur: Hva slags frihet og frihet for hvem? Frihet er et honnørord som er brukt med stikk motsatt meningsinnhold og med motsatte hensikter. Frihet var et av den franske revolusjonens tre nøkkelbegreper, mens Hitler kunne føre «det tyske folkets frihetskamp» mot de samme ideene fra revolusjonen. Fortsatt inntar frihetsbegrepet en sentral rolle i politikken. Det blir ført kriger for frihet, mot de ufrie og for å frigjøre. Samtidig blir vi tilbudt frihet gjennom reklamen som valgfrihet eller produkter som skal gi forbrukeren mer frihet. Frihet er en vare, frihet er til salgs.

Drømmer om frihet har fulgt moderniteten helt fra dens begynnelse og modernisering er framstilt nettopp som en frigjøringsprosess. I vår tid og i de vestlige samfunnene blir frihet ofte forstått som fravær av hindringer for det enkelte individet, og er knyttet til en liberal, for ikke å si liberalistisk ideologi. Slik trenger det ikke være og slik har det heller ikke alltid vært.

I dette nummeret av Arr søker vi ikke å besvare det tidløse spørsmålet: «Hva er frihet?» Vårt mål er gjennom historiske eksempler å vise ulike, og kanskje fremmedartede, måter å tenke om frihet på.

Tilbake